fbpx

Just relax!

Bővül a Páva

Bővülünk, újulunk és modernebbek leszünk, és ebben még az EU is segít. A projekt részleteiről lentebb olvashattok.

FIȘĂ DE PREZENTARE PROIECT

 

Program Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritara: Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritate de investiții: Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Operațiunea: Nu este cazul.

Cod SMIS: 107930

Titlul cererii de finanțare: Extindere și modernizare pensiune Villa Vitae

Solicitant: Villa Vitae SRL

Localizare proiect: Regiunea de Dezvoltare Centru, Județul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bisericii nr. 15.

Perioada de implementare:  02.02.2018 – 24.10.2020

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei Villa Vitae SRL prin extinderea și modernizarea clădirii Pensiunii Villa Vitae, în care sunt oferite lângă servicii de cazare, servicii de alimentație publică într-un restaurant pe partea de parter al clădirii și servicii de wellness în subsolul clădirii în Villa Vitae Wellness & Spa. Prin extinderea pensiunii și modernizarea întregului spațiu în care este prestată gama de servicii, firma va avea posibilitate să ofere servicii de cazare pentru un grup de 30 de persoane, iar prin modernizarea wellness-ului este posibilă creșterea indicelor de utilizare al pensiunii, creșterea numărului clienților a wellness-ului și al restaurantului, fapte care în mod direct au rezutat de creșterea cifrei de afaceri. Factorii susmenționați contribuie la întărirea poziției pe piața serviciilor turistice a firmei Villa Vitae SRL și la creșterea competitivității firmei.

Obiective specifice:

 1. Creşterea capacităţii de cazare al Pensiunii Villa Vitae cu 12 locuri în 4 camere și 2 apartamente
 2. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 10%, în termen de 3 ani de la finalizarea investiției, față de rezultatele din anul 2015
 3. Creșterea numărului mediu de salariați de la 9 la 14 și menținerea lor cel puțin pentru perioada de monitorizare de 3 ani

Indicatori:

 • Investiție productivă: număr de societăți sprijinite – 1;
 • Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi – 1;
 • Investiție productivă: Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi): 463.826,95 lei

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți – persoane fizice și persoane juridice care beneficiază în mod direct de rezultatele investiției realizat prin proiectul prezentat în continuare:

 • Turiștii proveniți din țară sau din străinătate
 • Angajații firmei

Beneficiarii indirecți –  toate acele persoane care implicit au de câştigat în urma implementării proiectului:

 • Furnizorii companiei Villa Vitae SRL.
 • Asociatul firmei
 • Familiile angajaților
 • Comunitatea locală

Bugetul proiectului:

Valoarea totală Valoarea totală eligibilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din  FEDR/FC/ FSE/ILMT Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 = 2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9
1.335.660,79 1.089.792,30 741.058,76 68% 130.775,08 12% 217.95846 20% 245.868,49

Bugetul total al proiectului este de 1.335.660,79 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP – AM POR: 871.833,84 lei (80 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ 196.802,22 EURO (curs de schimb 1 EURO = 4,43 RON).